Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 30.7.2021 do 31.8.2021 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2022 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „Příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 20.B. – pro sledované období 2022“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže lze stáhnout zde: SZIF poskytuje – Národní dotace – Národní dotace – Dotační programy – 20.B – sekce ke Stažení – Příručky – Příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 20.B. – pro sledované období 2022

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

Pozor! Nedostupnost Portálu farmáře (12.8.2021 20:00 – 16.8.2021 06:00)
V termínu od 12. 8. 21 20:00 do 16. 8. 21 6:00 bude probíhat nezbytná technická odstávka IS SZIF, po tuto dobu nebude dostupný Portál farmáře SZIF.