Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B.Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B.Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 01.08.2023 do 31.8.2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti
o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu
drůbeže.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace –
Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO
ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 2024 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU
DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu
programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže lze
stáhnout zde:

NOVINKA:
Žadatelé v žádosti o dotaci pro sledované období 2024 (01.09.2023 – 31.08.2024) v části formuláře s názvem „4. Ostatní údaje“ zvolí (na základě zaškrtnutí checkboxu), zda je zařazen do kategorie „Velký podnik“ nezávisle na podaném Prohlášení o zařazení do velikosti podniku.
Žadatel, který ve formuláři žádosti o dotaci zaškrtne variantu „Ano“ na otázku „Je žadatel zařazen do kategorie „velký podnik“?“ dokládá jako přílohu písemné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.
Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.