Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací – 8.F.c., 8.F.d. a 20.B. pro sledované

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací – 8.F.c., 8.F.d. a 20.B. pro sledované

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací – 8.F.c., 8.F.d. a 20.B. pro sledované období 2021

V Praze dne 30. dubna 2021 SZIF

8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti, 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.
Od 30.04.2021 mohou žadatelé zadávat do aplikace ČÍSELNÍKY údaje o svých hospodářství a do APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍ DOKLADŮ daňové a účetní doklady k dotačním programům 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti, 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.
Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 8.F. – příručky umístěna příručka s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K APLIKACI ČÍSELNÍKY A APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2021 PRO DP 8.F.“, a dále v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K APLIKACI ČÍSELNÍKY A APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2021 PRO DP 20.B.“.
 

Přílohy:
Příručka pro žadatele k aplikaci Číselníky a Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2021 pro DP 8.F.
Příručka pro žadatele k aplikaci Číselníky a Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2021 pro DP 20.B.