Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst…..

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst…..