Informace k ‚Žádosti o projednání způsobů odstranění zjištěných nesouladů‘ od katastrálního  …

Informace k ‚Žádosti o projednání způsobů odstranění zjištěných nesouladů‘ od katastrálního  …

Informace k „Žádosti o projednání způsobů odstranění zjištěných nesouladů“ od katastrálního  úřadu  – slučování sousedních parcel

Informace pro majitele a nájemce pozemků.
Katastrální úřady rozesílají majitelům pozemků „Žádosti o projednání způsobů odstranění zjištěných nesouladů“. Žádosti jsou rozesílány v souvislosti s prováděním Revize katastru nemovitostí v katastrálních územích, kde neproběhly pozemkové úpravy. Revize probíhá na základě ustanovení     § 35 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

Katastrální úřady při této revizi provádějí sloučení sousedních parcel jednoho majitele, které mají stejnou kulturu (trvalý travní porost, orná půda…). Může to přinést komplikace např. v případech, kdy nají takové parcely sice stejnou kulturu, ale rozdílné nájemce (pachtýře).

V případě, že by sloučení více parcel do jedné, majiteli parcel přineslo komplikace, musejí majitelé takových parcel vyjádřit nesouhlas se sloučením a odůvodnit ho. Nájemci/pachtýři takových sloučených pozemků by přišli o pronajatý pozemek, případně by údaje ve smlouvě nebyly v souladu s KN.