Informace k urychlení výplat přiznaných dotací

Informace k urychlení výplat přiznaných dotací

Informace ze SZIF k urychlení výplat přiznaných dotací:

Vážení žadatelé,
chtěli bychom Vám touto cestou připomenout, že výplatu dotací lze z Vaší strany urychlit ve chvíli, kdy obdržíte rozhodnutí na příslušný titul prostřednictvím datové schránky. Pokud se v tento moment elektronicky nebo poštou vzdáte práva na odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, stává se rozhodnutí pravomocné následující den po dni doručení vzdání se odvolání. Pokud se však nevzdáte práva na odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, rozhodnutí nabývá právní moci až po marném uplynutí 15 dnů. Pravomocná rozhodnutí jsou následně Fondem postupně proplácena.

Pro podání formuláře „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ se přihlaste na Portál farmáře. Na úvodní stránce vyberte „Nová podání“. Následně srolujte stránku úplně dolů do sekce „Ostatní podání“ a klikněte na dlaždici „Vzdání se práva na odvolání“.

Výplata dotací probíhá na základě pravomocných rozhodnutí dle zvyklosti dynamicky, stejnou frekvencí jako v letech minulých. Snahou Fondu je vydat příslušná rozhodnutí v maximálním možném rozsahu včetně zajištění samotných výplat pravomocných rozhodnutí v co nejkratších možných termínech. Výplatu budeme provádět až do 28. prosince 2023 každý pracovní den a ve stejné intenzitě budeme pokračovat v novém roce hned od 2. ledna 2024.

Zdroj: Státní zemědělský a intervenční fond