Informace k plánovanému očkování proti onemocnění COVID-19 k 8.1.2021

Informace k plánovanému očkování proti onemocnění COVID-19 k 8.1.2021

Informace k plánovanému očkování proti onemocnění COVID-19 k 8.1.2021

Očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. V první fázi budou očkovány rizikové skupiny a zdravotníci.

Samotná I. fáze je rozdělena na A) a B).

Ve fázi 1A:

Bude probíhat očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva – zabránění růstu nemocnosti a úmrtnosti u seniorů (80+) a u institucionalizovaných osob, ochrana určeného zdravotnického personálu a osob zajišťujících péči u vybraných poskytovatelů sociálních služeb.

Jde zejména o:

– zdravotníci podílející se na péči o COVID pozitivní pacienty,

– zaměstnance domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, DOZP a odlehčovací služby, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb,

– zaměstnance MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou COVID,

– klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,

osoby 90+ let,

osoby 85-89 let,

osoby 80 – 84 let,

– klienty v domovech pro osoby se zdravotním postižením, klienti odlehčovacích služeb.

Fáze 1A již probíhá, nyní jsou očkováni zdravotníci a část seniorů. Ti se nemusí nyní nikde registrovat a objednávat termíny, očkování je zajištěno v zdravotnických zařízeních kde pracují/pobývají. Trvat bude tato fáze do 14. ledna.

Ve fázi 1B:

Od 15. ledna do 31. ledna bude probíhat očkování prioritních skupin obyvatelstva – zabránění růstu nemocnosti a úmrtnosti u osob s vybranými chronickými onemocněními, senioři (65+), ochrana osob zajišťujících kritickou infrastrukturu státu.

Lidé ve fázi 1B se již budou muset registrovat do Centrálního rezervačního systému.

Upozornění: Kompletní Metodický plán a Plán provedení očkování je nyní v připomínkovém řízení. Proto se mohou výše uvedené informace ještě změnit. Finální verze by měla být k dispozici v pondělí 11. 1. 2021. Budeme vás informovat.

 

Další informace najdete ZDE.