Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021

Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021

Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021

V Praze dne 19. února 2021 SZIF

Více infomací v přiloženém PDF