Informace č. 7/2017

Informace č. 7/2017

Prezentace z konzultace „SZP v budoucím období“ 

V příloze zprávy je uvedena prezentace z konzultace k problematice Společné zemědělské politiky v budoucím období, která se uskutečnila dne 26. 9. 2017 v ZD Sedlejov.