Informace č. 6/2017

Informace č. 6/2017

Den propagace zemědělství_Královéhradecké krajské dožínky 

Letošní dožínky nabídly pětadvaceti tisícům návštěvníků nejen regionální
produkty, ale i soutěže pro děti a bohatý kulturní program
Královéhradecké krajské dožínky sice skrápěl v sobotu odpoledne déšť, ale na návštěvnosti
to nebylo znát. U stánků potravinářů a trhovců se tvořily fronty a lidé nejen ochutnávali, prodejci
hlásí dobré tržby. Zaplněná byla hlediště u pódií, kde se vystřídala řada kapel a mažoretky, ale
také se oceňovali zemědělci a vítězové soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
2017.
Páteční program dožínek patřil Dni propagace zemědělství a hlavně dětem. Téměř tisíc dětí ze
základních a mateřských škol z celého kraje sbíralo razítka za soutěže do herních karet, které byly
druhý den slosovány a na děti čekaly pěkné ceny. Seznámit se mohly také se zemědělskou technikou,
prací se psy, drezůrou koní a poznat, jak se stříhají ovce či spřádá vlna.
Sobotní program tradičně zahájil dožínkový průvod s kočárovou jízdou městem. Vyrazil od zimního
stadionu na Malé a Velké náměstí, poté po malém okruhu k Magistrátu města, kde se připojily
mažoretky a kapela s Dóžou – maskotem Královéhradeckých dožínek. Slavnostní program dále
pokračoval oceněním nejlepších zemědělců kraje. Za úspěchy v rostlinné výrobě bylo oceněno
Zemědělské družstvo Všestary, akciová společnost AGRO Žlunice, společnost s r.o. Agro Jaroměř,
akciová společnost ZOPOS Přestavlky a soukromý zemědělec Ladislav Chmelík z Horních Vlčkovic.
Diplomy za úspěchy v chovu skotu převzali představitelé Agrodružstva Lhota pod Libčany, AGRO
Bystřice, a.s., Zemědělského družstva Dolany, Zemědělského družstva Dobruška a Ing. Jan Zuzánek
z Bernartic u Trutnova. Oceněny byly také úspěchy v chovu prasat, a to konkrétně společnost MAVE
Jičín, a.s, a farma Ovčí Dvůr Mgr. Jana Kováče především za šlechtění ovcí a koz. Vítězem v kategorii
drobnochovatelů se za práci ve prospěch Českého svazu chovatelů stala ZO ČCH Smidary, která již od roku 1964 pravidelně pořádá výstavy, které jsou na vysoké úrovni. Nejlepší rodinnou farmou roku
2017 se stala farma rodiny Petra Kareše z Holovous. Zvláštní ocenění za významný přínos pro rozvoj
zemědělství v Královéhradeckém kraji bylo uděleno za celoživotní práci Ing. Ludmile Štěpánkové, která se celý svůj pracovní život pohybovala v prostředí živočišné výroby a plemenářství.
Na dožínkách se také představili a převzali ocenění vítězové soutěže Potravina a potravinář
Královéhradeckého kraje. Spotřebitelé svým hlasováním na trzích vybrali vítězné výrobky v
jednotlivých kategoriích. Celkovým vítězem, ale i vítězem v kategorii Mlýnské a pekárenské výrobky
se v letošním 12. ročníku soutěže stala společnost BEAS, a.s., pekárna Lično s výrobkem Štrůdlík
s jablky. Ocenění v dalších kategoriích viz www.dozinky.cz.
Řada zástupců obou parlamentních komor, představitelů Královéhradeckého kraje a města Hradec
Králové využilo možnosti zúčastnit se diskuse se zemědělskou veřejností. Diskusní kulatý stůl
uspořádal pořadatel dožínek – Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Představitelé
kraje a zemědělských organizací reagovali na diskutovaná témata jako voda v krajině, zemědělské
školství, doprava a obslužné komunikace a podpora zemědělců v kraji. Všichni se shodli na nutnosti
vzájemné úzké komunikace a řešení nastolených témat. Ohledně problematiky školství je již stanoven
termín na další jednání. Obě strany považují proběhlou diskuzi za přínosnou a věří, že díky spolupráci
je šance mnoho problémů řešit. Příští rok bude možné na 15. Královéhradeckých krajských dožínkách
zrekapitulovat, jak bude spolupráce úspěšná.