Informace č. 3/2017

Informace č. 3/2017

Potravina a potravinář roku 2017 – Rychnov nad Kněžnou
 

V pořadí třetí trh, dne 16. června,  zamířil do Rychnova nad Kněžnou. Neminula nás zde průtrž mračen, ale i přes to byl o regionální potraviny veliký zájem. Na trhy si přišlo nakoupit přibližně 1200 lidí.