Informace č. 14/2017

Informace č. 14/2017

Prezentaci k akci Program rozvoje venkova 2014–2020 5. kolo příjmu žádostí s uvedenými jednotlivými programy podpory lze stáhnout níže pod textem.