Informace č. 12/2017

Informace č. 12/2017

Prezentaci k akci Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
5. K O L O P Ř Í J M U Ž Á D O S T Í od Ing. Tvrzníkové lze stáhnout níže pod textem.

Semináře se zúčastnilo přibližně 90 posluchačů.