Incomingová mise podnikatelů z oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu

Incomingová mise podnikatelů z oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu

Incomingová mise podnikatelů z oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu z Bosny a Hercegoviny v České Republice

Ve dnech 30. října – 2. listopadu proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie návštěva podnikatelů z Bosny a Hercegoviny v ČR.

V rámci prvního dne navštívili podnikatelé veletrh Woodtec 2017, jehož patnáctý ročník se jako již tradičně konal na brněnském výstavišti.  Ve spolupráci se Svazem výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení (SVDSZ) byla pro účastníky mise připravena setkání s devíti českými výrobci dřevozpracujících strojů, kteří se v rámci veletrhu prezentovali. V průběhu druhého dne měli účastníci mise možnost seznámit se s činností Školního lesního podniku Masarykův les v Křtinách u Brna, který se  zabývá mimo jiné výrobou strojů pro těžbu dřeva a pěstební činnost, a navštívit výrobní prostory předního českého výrobce dřevoobráběcích strojů. Zástupci podnikatelů z Bosny a Hercegoviny si díky osobní návštěvě ověřili kvalitu tuzemských výrobků a tuzemským podnikatelským subjektům osobní setkání umožnila získat konkrétní představy o poptávce a potenciálu uplatnění jejich produkce na trhu této balkánské země. Program posledního dne pak zahrnoval setkání se zástupci významné české finanční instituce, která účastníkům mise představila její možnosti při financování obchodních případů, a návštěvu zakončilo jednání se zástupci Ministerstva zemědělství o možné další spolupráci s veřejnými i komerčními subjekty Bosny a Hercegoviny.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/incomingova-mise-podnikatelu-z-oboru.html