HRABOŠ POLNÍ – NAŘÍZENÍ UKZÚZ K APLIKACI RODENTICIDŮ

HRABOŠ POLNÍ – NAŘÍZENÍ UKZÚZ K APLIKACI RODENTICIDŮ

HRABOŠ POLNÍ – NAŘÍZENÍ UKZÚZ K APLIKACI RODENTICIDŮ

9.4.2021 – UKZUZ

Od 9.4.2021 do 6.8.2021 je vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik pro necílové organismy.

V březnu činila celorepublikově hustota populací hraboše polního v průměru 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 8,3násobku prahu škodlivosti hraboše.  
Za kalamitní stav se na jaře považuje 250 AVN/ha, s?ohledem na vysokou jarní množivost hraboše a tedy i jeho škodlivost. 

Nejhorší situace je v lokalitách Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje, kde byly zjištěny velmi vysoké výskyty hraboše a průměrná hodnota prahu škodlivosti byla překročena 10–20krát.  
V České republice tak nastal mimořádný stav v ochraně rostlin, kdy na polích hrozí vznik značných hospodářských škod v?důsledku přemnožení hraboše polního. 

V?současné době je zásadní zajistit zejména dostatečnou ochranu víceletých krmných plodin, dále pak ozimů a rovněž jarních plodin, u nichž nastává období setí a vzcházení. 

S ohledem na dobré zkušenosti s postupem použitým k?potlačení škod působených hrabošem v předchozích kalamitách byl zvolen identický přístup.

ÚKZÚZ bude zároveň kontrolovat dodržování podmínek aplikací stanovených v nařízení. 

 

Nařízení UKZUZ najdete ZDE.