HRABOŠ OPĚT VYSTRKUJE DRÁPKY

HRABOŠ OPĚT VYSTRKUJE DRÁPKY

26.1.2023

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což představuje hodnotu 3,3násobku prahu škodlivosti. Aktuálně se hraboš zejména na Moravě dostává po třech letech do dalšího období přemnožení, což velmi podporuje také současný průběh počasí. ÚKZÚZ proto vyzývá zemědělce, aby situaci nepodcenili a využili všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení škodlivého výskytu tohoto škůdce.

Z více než 1 000 pozorování provedených v lednu 2023 byla nadpoloviční většina získána v porostech ozimých plodin a jednoletých kultur. Hodnoty v těchto plodinách dosahují prahu škodlivosti, který představuje pro zimní období hodnotu 200 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha).

V současnosti je třeba provést monitoring stavu populace hraboše (s ohledem na délku 1 generačního cyklu stačí 1× za měsíc) a při překročení prahu škodlivosti zareagovat aplikací rodenticidů do nor, jakmile to podmínky dovolí.

Připomínáme, že aplikace za vlhka urychluje rozpad granulí a stává se tak neúčinnou.  Mimo ruční vkládání do nor je možné využít i strojové aplikace rodenticidů, kdy jsou granule uloženy do umělé nory.  

Další vývoj populací hraboše bude záviset na počasí v únoru a březnu, kdy začnou rostliny regenerovat a vegetovat.

Celá informace ZDE.