HRABOŠ – KONEC POVRCHOVÉ APLIKACE RODENTICIDŮ

HRABOŠ – KONEC POVRCHOVÉ APLIKACE RODENTICIDŮ

HRABOŠ – KONEC POVRCHOVÉ APLIKACE RODENTICIDŮ

 

Zdroj: UKZUZ

Začátkem srpna skončila platnost rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů na pozemcích s přemnoženým hrabošem.

Data za měsíc červenec ukázala, že hustota populací hraboše polního i nadále klesá. V průměru na ČR se hodnota aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) pohybovala na úrovni 86 AVN/ha, což odpovídá 0,4násobku aktuálního prahu škodlivosti (ten představuje do konce léta hodnotu 200 AVN/ha).
V porovnání s daty z roku 2020 a 2019 se tak jedná o nejnižší dosaženou hodnotu ve stejném období a dá se předpokládat, že se populace hraboše polního dostaly po dvou letech do populačního útlumu.
 

V období platnosti rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů proti hraboši polnímu (9. dubna až 6. srpna 2021) zemědělci opět nejvíce využívali aplikací v „základní“ dávce 2 kg/ha do nor (92 oznámení o aplikaci). U aplikací do nor ve zvýšené dávce do 10 kg/ha ÚKZÚZ eviduje 13 oznámení. Aplikací rozhozem na povrch půdy bylo nahlášeno pouze 18, což z celkového počtu oznámených aplikací, činí 14,6 %.

Za uvedené období nebyly hlášeny žádné úhyny necílových organismů. V rámci kontrol dodržování podmínek aplikací rodenticidů nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.

 

Celá zpráva ZDE.