Hotovostní platby v příspěvkové organizaci a EET

Hotovostní platby v příspěvkové organizaci a EET

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace a občas platíme faktury došlé hotově (v případě zboží na dobírku, nebo za drobné úklidové práce, či jiné služby). Musíme k této platbě v hotovosti vždy obdržet potvrzení o platbě z EET? Je povinnost doložit tuto účtenku k platbě v hotovosti za vydanou fakturu do účetnictví?

Odpověď:

Poplatník je povinen podle § 18 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje účetní jednotka účetní zápisy účetními doklady, jejichž náležitosti vymezuje § 11 zákona. Povinnost prokazovat pokladní výdaje účtenkou ve smyslu § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb právními předpisy uložena není.

Mnohé v dotazu zmíněné pokladní výdaje budou uskutečňovány vůči poplatníkům, jejichž hotovostní tržby nejsou evidovanou tržbou podle zákona o evidenci tržeb. Mimo jiné i to je důvodem, proč nelze obecně požadovat prokazování pokladního výdaje účtenkou podle § 20 zákona o evidenci tržeb.

Zdroj: Tomáš Líbal

Verlag Dashöfer