Hospodáři nad 200 ha půdy v LPIS – od 1.7.2023 nová povinnost – předávání evidence aplikovaných přípravků na ochranu rostlin na ÚKZUZ

Hospodáři nad 200 ha půdy v LPIS – od 1.7.2023 nová povinnost – předávání evidence aplikovaných přípravků na ochranu rostlin na ÚKZUZ

Od 1.7.2023 platí pro subjekty obhospodařující nad 200 ha půdy v LPIS (= platí i pro hospodaření v lesích, produkci osiv, sadby a školkařských výpěstků) povinnost předávat na UKZUZ evidenci použití přípravků na ochranu rostlin.
Evidence se bude předávat za každý měsíc počínaje červencem 2023 do konce následujícího měsíce. Poprvé budete předávat evidenci do 31.8. za období 1.7. – 31.7.
Další předání bude do 30.9. za období 1.7. – 31.8. atd.
Do evidence navíc budete u každé aplikace zadávat i datum setí a ukončení pěstování ošetřované plodiny a tankmix s hnojivem.

Podrobnější informace najdete ZDE.