HNILOBA VČELÍHO PLODU NA SEMILSKU

HNILOBA VČELÍHO PLODU NA SEMILSKU

Podle informace SVS ČR ze 3.6.2019 se na Semilsku objevila hniloba včelího plodu. Včelstva byla zlikvidována a SVS ČR vyhlásila ochranné pásmo kolem ohniska nákazy, kde platí mimořádná veterinární opatření.

Za hlavního původcem hniloby včelího plodu je považována nesporogenní bakterie Melissococcus plutonius. Mezi další původce je řazena sporogenní bakterie Paenibacillus alvei. Nákaza může být do chovu zavlečena při zalétávání včel, loupežemi, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami. Nákaza není nebezpečné pro člověka.

Hlavní klinické rozdíly mezi morem a hnilobou včelího plodu

 

Mor včelího plodu

Hniloba včelího plodu

Postižený plod

ve stádiu zavíčkované larvy

nezavíčkovaný plod

Mezerovitost plodu

ANO

ANO

Vzhled larvy

ztráta článkování (segmentace) těla, larva se mění až na hnědě zbarvenou hmotu, která se při vytahování z buňky táhne za sirkou

ztráta článkování (segmentace) těla, změna barvy do žluté nebo šedohnědé

Příškvary

pevně lpí na buňce

lze je snadno odstranit ze dna buňky

Zápach

klihovitý zápach
rozkládajících se buněk

kyselý zápach
rozkládajících se buněk

 

Podrobnosti zde: https://www.svscr.cz/v-cr-se-po-trech-letech-objevila-hniloba-vceliho-plodu/