Hlášení půdoochranné technologie podrývání pro řepku ozimou

Hlášení půdoochranné technologie podrývání pro řepku ozimou

Od 1.9.2019 je na Portálu farmáře funkční hlášení podrývání. Najdete ho na záložce Tisky, tisk 04 – Hlášení podrývání.

Podrývání se hlásí tehdy, když ho použijete jako půdoochrannou technologii pro řepku a cukrovku na erozně ohrožených plochách. Pro cukrovku a řepku jarní se bude podrývání hlásit do 15.5.2020.

Hlášení o podrývání se podává od 1.9. do 15.9.2019