Hlášení půdoochranné technologie podrývání pro řepku a cukrovku

Hlášení půdoochranné technologie podrývání pro řepku a cukrovku

Nový standard DZES 5 umožňuje jako půdoochrannou technologii (POT) pro cukrovku na mírně erozně ohrožené půdě a pro řepku na silně erozně ohrožené půdě použít podrývání.
Použití podrývání jako POT je třeba nahlásit SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.
Hlášení se provede PO PROVEDENÍ podrývání nejpozději do:
– 15.9.2019 pro řepku ozimou
– 15.5.2020 pro řepku jarní a cukrovku 
Hlášení obsahuje:
– identifikaci pozemku
– identifikaci plodiny
– termín provedení podrývání
V Portálu farmáře bude nová funkcionalita Hlášení podrývání přístupná od 1.9.2019