HLÁŠENÍ PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PODRÝVÁNÍ – CUKROVKA NA MEO A ŘEPKA JARNÍ NA SEO

HLÁŠENÍ PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PODRÝVÁNÍ – CUKROVKA NA MEO A ŘEPKA JARNÍ NA SEO

Do 15. 05. 2022 je termín na podání Hlášení o provedení půdoochranné technologie podrývání při zakládání porostů u cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách (standard DZES 5).

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do 15. 05. 2022 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné

Hlášení obsahuje:

– identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla půdoochranná
– technologie aplikována na části DPB),
– identifikace plodiny,
– termín provedení.