Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. 2019

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. 2019

HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1. 9. 2019
Zdroj: ČMSCH, 1.8.2019
V týdnu od 5. 8. 2019 bude zahájena distribuce Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť, předvyplněné údaji z ústřední evidence chovatelů. 
Včelařům, od kterých má ČMSCH souhlas k zaslání přehledů včelstev do e-mailové schránky, bude hlášení zasláno z e-mailové schránky MZe:  vcelari@mze.cz   (na tuto e-mailovou adresu svá „Hlášení“ nezasílejte ani na e-mail neodpovídejte).
NOVÝ ZPŮSOB ZASLÁNÍ HLÁŠENÍ
V letošním roce je, kromě dosavadních způsobů hlášení, k dispozici nový způsob zaslání hlášení, a to prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely 
•    Odeslat hlášení přes tento WEB formulář bude možné od  1 .9. 2019.
•    K zaslání hlášení z WEB formuláře nepotřebujete uživatelský účet k Portálu farmáře, ale použijte Vaše registrační číslo včelaře a kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři. Každý včelař má přidělen vlastní jedinečný kód hlášení.
Manuál k tomuto formuláři:  zde