Hlášení o sklizni ovoce

Hlášení o sklizni ovoce

Vážení ovocnáři,

upozorňujeme, že nejdéle do pondělí 8.1.2018 je třeba na ÚKZÚZ doručit hlášení o definitivní sklizni ovoce.

Dále upozorňujeme, že tato povinnost byla od listopadu 2017 zakotvena v novele zákona o zemědělství (252/1997 Sb.), coby nový paragraf 3 q. Nedodržení může mít vliv, kromě možnosti přímého uložení sankce, i na výplatu dotací.