Formulář pro vzdání se odvolání – SZIF

Formulář pro vzdání se odvolání – SZIF

Formulář pro vzdání se odvolání najdete v připojeném souboru.

Odeslat ho můžete prostřednictvím svého Portálu farmáře SZIF – v menu „Nová podání“ – „Elektronické odeslání žádosti“ nebo poštou na adresu vašeho regionálního odboru (bývá uvedená v Rozhodnutí).