FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

Zdroj: MZE, 21.10.2019

Finanční příspěvek bude vyplacen na období 1.10.2017 – 31.12.2018.
Znění dotačního titulu ze Zásad bude zveřejněno 1.11.2019.
Žadatelé: vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.
Výpočet výše příspěvku:
objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb za uvedené období dle čtvrtletí  x sazba
Sazba = rozdíl mezi průměrnou tržní cenou v jednotlivých čtvrtletích a cenou za financování těžby a obnovy lesa
Žádost se bude podávat na krajský úřad kraje, na jehož území byla nahodilá těžba provedena.
Zahájení příjmu a způsob podávání žádosti budou zveřejněny na začátku listopadu 2019.

Zásady dotačního program ZDE

Příručka pro žadatele ZDE