EVROPSKÉ NAŘÍZENÍ K VETERINÁRNÍM LÉČIVŮM

EVROPSKÉ NAŘÍZENÍ K VETERINÁRNÍM LÉČIVŮM

Zdroj:  KVLČR, 17.6.19, zkráceno
Nařízení bude platné ve všech členských zemích EU od 28.1.2022
Shrnutí nejdůležitějších informací:
– veterinární předpis vydán pouze veterinárním lékařem (s výjimkami)
– snadnější import veterinárních léčiv ze zemí EU
– používání léčiv ze třetích zemí bude mít zvláštní podmínky
– omezení a zákazy u antibiotik – seznam stanoví Komise
– preventivní použití antibiotik jen za mimořádných okolností
-bude založena centrální evropská databáze všech registrovaných veterinárních léčiv dostupná všem veterinářům
– medikovaná krmiva na předpis – pouze na 14 dní a pouze s jednou antimikrobiální látkou
– on-line bude možné obchodovat jen s léčivy, která nejsou na předpis
– importy zvířat jen bez použití antibiotických stimulátorů růstu a při dodržení zákazu použití humánních  antibiotik
– povinný monitoring používání antibiotik v chovech zvířat
Podrobnější informace v přiložené zprávě.