EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA KOMPENZACE PRO MAJITELE LESŮ

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA KOMPENZACE PRO MAJITELE LESŮ

Zdroj: MZE, 13.8.19
Evropská komise schválila Ministerstvu zemědělství Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin.
MZE může nestátním vlastníkům lesů kompenzovat škody způsobené kůrovcem. Připraveno je 1,5 miliardy korun.
Kompenzace bude zahrnovat těžbu a opatření na zalesnění a péči o porosty.
Letos se má kompenzace vyplácet za nahodilé těžby v posledním čtvrtletí 2017 a v celém roce 2018. 
Podpora je zatím schválena do konce roku 2021.
Podrobněji zde