Elektronická certifikace veterinárních osvědčení pro vnitřní obchod (EU)

Elektronická certifikace veterinárních osvědčení pro vnitřní obchod (EU)

V Praze dne 11.05.2023 – SVS ČR tímto informuje o plánovaném začátku používání elektronické pečeti pro veterinární osvědčení pro živá zvířata a zárodečné produkty přemísťované v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Jedná se o certifikáty „INTRA“ vystavené inspektory Státní veterinární správy v systému TRACES. Používání elektronické pečeti bude zahájeno dne 1. 6. 2023, přičemž zkušebně bude používáno již od 15. 5. 2023.

V případě použití elektronické pečeti je jediným platným originálem veterinárního osvědčení elektronická verze dokumentu. Zpočátku, než budou všechny zúčastněné složky (dopravci, řidiči, policie, celníci apod.) vybaveny potřebnou elektronikou, mohou být dokumenty tisknuty, za účelem prokázání dokladu při přepravě. Taková verze dokumentu však bude pouhou kopií a nebude veterinárními inspektory podepisována ani razítkována.


Kromě intraunijních přesunů lze elektronickou pečeť použít i pro veterinární osvědčení do Velké Británie (ozn. „EXPORT“).
Uvedená praxe je již zavedena ve většině členských států EU a v České republice bude zahájena s vědomím Evropské komise a správce systému pro správu informací o úředních kontrolách IMSOC/TRACES.


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

Zdroj: Státní veterinární správa ČR