EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝJIMKY NA VAZNÉ USTÁJENÍ SKOTU A ZAŠKRCOVÁNÍ OCASŮ OVCÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝJIMKY NA VAZNÉ USTÁJENÍ SKOTU A ZAŠKRCOVÁNÍ OCASŮ OVCÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝJIMKY NA VAZNÉ USTÁJENÍ SKOTU A ZAŠKRCOVÁNÍ OCASŮ OVCÍ

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. zakazuje vazné ustájení zvířat.

Z tohoto důvodu se mění pravidla pro ekologické zemědělství v udělování výjimky na vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích a to takto:
1. nebudou udělovány výjimky na vazné ustájení skotu ve stavbách postavených, rekonstruovaných nebo poprvé uvedených do provozu po nabytí účinnosti novely zákona (1.2.2021)
2. Ve stavbách, které byly postavené, rekonstruované nebo poprvé uvedené do provozu před datem nabytí účinnosti novely zákona, se výjimky na vazné ustájení skotu přestanou udělovat 1.1.2030

Od 1.1.2030 už nebude možné vazné ustájení skotu vůbec.

Výjimky se udělují na max. 5 let s platností nejdéle do 31.12.2029.  Jako doklad o postavení, rekonstrukci nebo prvním uvedení do provozu se použije kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, pokud není k dispozici, pak čestné prohlášení žadatele.

Dále se přestává udělovat výjimka na zkracování ocasů ovcí prováděné zaškrcením ocásku (na základě novely zákona 246/2091 S.)

Celá informace ZDE