DZES 7D) OMEZENÍ VÝMĚRY MONOKULTURY NA 30 HA – shrnutí

DZES 7D) OMEZENÍ VÝMĚRY MONOKULTURY NA 30 HA – shrnutí

Informace z Pracovní skupiny pro CROSS-COMPLIANCE k aktuálnímu znění DZES 7d)

Čeho se standard týká:

– jen orné půdy R
– jen DPB s označením celého DPB MEO nebo SEO (vrstva v LPIS  Eroze – Eroze od 1.1.2019 – DPB eroze, DPB žlutý nebo červený)
– CELÉHO DPB – nelze DZES 7d) splnit např. jen osetím MEO plochy na DPB trávou a zbytek DPB, který by už vyšel jako NEO, osít monokulturou na větší ploše než 30 ha
– všech plodin kromě vyjmenovaných (tzn. plodin s nízkou i střední ochrannou funkcí)
– započítává se plocha na jednom DPB (neposuzují se společně sousední DPB)

Kontrolní období: 1.6. – 31.8., poprvé v roce 2020
– zohlednit už při setí ozimů v tomto roce

Co standard požaduje:
– pokud je DPB označený MEO nebo SEO, může se na něm pěstovat  jedna plodina v souvislé ploše maximálně 30 ha.

–  Pokud na tomto DPB chcete pěstovat více hektarů této plodiny, MUSÍTE:
a) plochy o max. velikosti 30 ha této plodiny od sebe oddělit pásem s pícninami nebo plodinami pro ochranný pás dle EFA o minim. šíři 22 m. (= hořčice, hrách vč. pelušky, jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice vč. vojtěšky, vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, lipnicovité kromě obilovin nebo směsí těchto plodin)

b) mezi 2 plochy do 30 ha s jednou plodinou vložit pás minim. 110 m jiné plodiny, která není určena pro pás 22 m (např. obiloviny, řepka atd.) – v tomto případě se dvě plochy plodin se stejnou ochrannou funkcí nesčítají jako v DZES 5 (např. může být mezi kukuřicí nasetých minim. 110 m řepy).

Pokud je součástí DPB krajinný prvek, je započítán do plochy dělící plodiny, ale musí se dodržet minimální vzdálenosti dvou ploch stejné plodiny:

DZES 7d) NEMUSÍ PLNIT:

1. DPB s NEO (zelené)
2. Plocha s dusík vázajícími plodinami (EFA) a plocha se směsí dusík vázajících plodin s ostatními plodinami při podílu DVP nad 50%
3. Na celý DPB je podaná žádost na biopásy nebo čejku

Podrobněji v přiloženém dokumentu a prezentaci.