DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K OŠETŘENÍ SKLADOVANÝCH BRAMBOR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K OŠETŘENÍ SKLADOVANÝCH BRAMBOR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K OŠETŘENÍ SKLADOVANÝCH BRAMBOR

15.12.2020 | ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel zprávu ze strany německých úřadů týkající se varování před rizikem požárů v bramborárnách, které mohou nastat v souvislosti s použitím generátorů mlhy poháněných tekutými palivy.

Varujeme před možným nebezpečím požáru při použití generátorů mlhy poháněných tekutými palivy k aplikaci přípravku 1,4 SIGHT proti klíčení brambor.

V Bavorsku a v Sasku-Anhaltsku došlo v říjnu a v listopadu ke dvěma závažným požárům bramboráren, kde byl formou horké fumigace použit pomerančový olej a rovněž přípravek 1,4 SIGHT obsahující jako účinnou látku 1,4 dimethylnaftalen pro potlačení klíčení hlíz. Aplikace byla provedena vyvíječi páry IGEBA TF, které využívají pro pohon kapalná paliva.Německé úřady sdělily, že firma IGEBA Geraetebau GmbH vyzývá uživatele, aby uvedené přístroje pro aplikaci přípravku 1,4 SIGHT nepoužívali. Vyvíječe mlhy na tekutá paliva se uvnitř zahřívají na vysoké teploty a pokud se stroj během aplikace zastaví (z jakéhokoli důvodu), aplikované látky potlačující klíčení zůstanou ve stroji a mohou vzplanout.

Pro aplikaci lze alternativně použít stroje elektricky poháněné (tzv. „Elektrofoggery“), které během aplikace vytvářejí teploty mnohem nižší.