DŮLEŽITÉ TERMÍNY JŽ, PGRLF, ekoplatby:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY JŽ, PGRLF, ekoplatby:

Do 15.9. se podává ohlášení provedení podrývání řepky na SEO plochách, pokud máte podrývání uvedené jako půdoochrannou technologii. Ohlášení se provádí přes Portál farmáře LPIS.

PGRLF 13.9. od 9:00 hod. otevře příjem žádostí o úvěr z programu Investiční úvěr Zemědělec. Můžete využít snížení jistiny úvěru až o 400 tis. Kč. Příjem 250 žádostí, žádost pouze prostřednictvím webu PGRLF.

Žadatelé o ekoplatby na orné půdě do 30.9. zpracují výpočet hospodaření s organickou hmotou za období 1.7.2022 – 30.6.2023. Týká se žadatelů s výměrou nad 30 ha orné půdy. Výpočet se nikam neposílá, předkládá se v případě kontroly na místě.