DOTAČNÍ TITUL 20.E – ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU VYKRMOVANÝCH BÝKŮ

DOTAČNÍ TITUL 20.E – ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU VYKRMOVANÝCH BÝKŮ

DOTAČNÍ TITUL 20.E – ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU VYKRMOVANÝCH BÝKŮ

Plnění podmínek 1.6.2021 – 30.9.2021
Příjem žádostí na dotační rok 2021: 17.5. – 31.5.2021 prostřednictvím Portálu farmáře
Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci 2021: 1.10. – 31.10.2021

Příjem žádostí na dotační rok 2022 (a další): 1.9.2021 – 30.9.2021
Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci 2022 (a další): 1.10.2022 – 31.10.2022

Do žádosti seznam hospodářství a stájí.
Doklad prokazující nárok na dotaci: potvrzení ošetřujícího veterináře o plnění podmínek v konkrétních stájích a hospodářstvích.
Vedení evidence o opatřeních: registrační číslo hospodářství případně stáje, období, kdy bylo opatření prováděno, uchování evidence 10 let
IZR mít v pořádku k  31.10.2021 – zjištění stavů zvířat ve sledovaném období

20.E.a – podpora napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou
– žádost 1.9.2021 – 30.9.2021 – plnění podmínek 1.11.2021 – 31.3.2021
– napájení temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek
– sazba do 151 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021

20.E.b – podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období:
– provádění ochlazování vykrmovaných býků
– do 252 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021

20.E.c – podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu
– minim. 4,9 m2 lehacího prostoru/kus
– sazba do 445 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021
– plnění 1.6.2021 – 30.9.2021
– na stejné hospodářství nebo stáj nelze žádat zároveň o dotaci 20.E.d

20.E.d – podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení
– minim. 2,5 m2/kus
– do 106 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021

20.E.e – podpora chovu vykrmovaných býků v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou
– do 158 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021
– vypracovat Program ošetřování hluboké podestýlky ve chovu vykrmovaných býků + potvrdit ošetřujícím veterinářem s uvedením fermentačních přípravků pro konkrétní hospodářství nebo stáj
– ekologičtí zemědělci – přípravky schválené pro EZ
– nelze souběh na hospodářství nebo stáji s 20.E.d a 20.E.f

20.E.f – podpora chovu vykrmovaných býků v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou
– do 243 Kč/kus dle průměrného stavu býků 1.6.2021 – 30.9.2021
– výměna podestýlky minim. 2x/kalendářní týden
– nelze souběh na hospodářství nebo stáji s 20.E.d a 20.E.e

Celé znění Zásad 20.E. najdete ZDE.