DOTAČNÍ PROGRAMY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZAMĚŘENÉ NA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO ROK 2022

DOTAČNÍ PROGRAMY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZAMĚŘENÉ NA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO ROK 2022

DOTAČNÍ PROGRAMY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZAMĚŘENÉ NA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO ROK 2022:

22ZPD04, účel e) podpora opatření na biologickou ochranu polních kultur (berličky pro dravce, hnízdní budky pro sovy …):
– žádost o dotaci prostřednictvím DOTIS od 1.12.2021 8:00 hod. do 5.1.2022 14:00 hod.
– dotace 20.000,- Kč až 130.000,- Kč/projekt
– maximální podíl dotace na výdajích projetku 80%
– žádají FO i PO

22ZPD07 Propagace zemědělství a místní produkce:
– žádost o dotaci prostřednictvím DOTIS od 1.12.2021 8:00 hod. do 5.1.2022 14:00 hod.
– dotace 20.000,- Kč až 100.000,- Kč/projekt
– maximální podíl dotace na výdajích projektu 70%
– žádají svazy, spolky, právnické organizace

22ZPD06 Včelařství:
– žádost o dotaci prostřednictvím DOTIS od 1.12.2021 8:00 hod. do 5.1.2022 14:00 hod.
– dotace 50.000,- Kč až 100.000,- Kč/200.000,- Kč
– maximální podíl dotace na výdajích projektu 90%
– žadatel: Základní organizace včelařů se sídlem v KH kraji

Dotační programy najdete ZDE.

Individuální dotace na jednorázové projekty nebo dlouhodobé akce neuvedené v seznamu dotací:
– je možné prostřednictvím programů 21RGI01 a 21RGI02
– bez limitu, maximální podíl dotace až 100%
– žádosti se podávají do 15.11.2021

Individuální dotace najdete ZDE.

MOŽNOST POŽÁDAT O PODPORU NA PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED ÚTOKY PREDÁTORŮ – VLCI
– rezervovány 3 miliony Kč
– program zatím není hotový, žádosti se pravděpodobně budou podávat až v roce 2022, ale sledujte web KHK, kdyby byl příjem otevřený dříve
– žádat se bude prostřednictvím DOTIS (Dotační portál KHK) a to jako Individuální dotace