DOTAČNÍ PROGRAM AGRICOVID  POTRAVINÁŘSTVÍ,  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 1.12.2020

DOTAČNÍ PROGRAM AGRICOVID  POTRAVINÁŘSTVÍ,  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 1.12.2020

DOTAČNÍ PROGRAM AGRICOVID  POTRAVINÁŘSTVÍ,  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 1.12.2020

MZE ČR vyhlásilo příjem žádostí do programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Žadatel:
a) výrobce potravin, který vyrábí a uvádí na trh potraviny určené pro provozovatele stravovacích služeb
b) zemědělský podnikatel, který uvádí na trh vlastní produkci zemědělských výrobků a potravin určených pro provozovatele stravovacích služeb
– pokles příjmů z prodeje potravin musí činit minimálně 25% v období 1.3.2020 – 30.11.2020 ve srovnání s obdobím 1.3.2019 – 30.11.2019
– žadatel k 5.10.2020 neměl splatné nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně
– již vyplacená podpora z jiného podpůrného programu se od částky dotace odečítá
– na tentýž účel nebo předmět dotace neobdržel úvěr od PGRLF, dotaci od MZE nebo samosprávného celku

Předmět dotace:
– kompenzace na zajištění životaschopnosti podniku při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření SARS Cov-19.
– podpora není určena na zachování pracovních míst ani na náhradu mzdy zaměstnancům
 

Výše dotace:
– do 200.000,- Kč na žadatele a do 20.000,- Kč na spolupracující osobu nebo zaměstnance
– celková výše dotace nesmí přesáhnout 75% skutečného snížení příjmů z prodeje potravin

Žádost se podává prostřednictvím Modulu pro žadatele od 1.12.2020 do 15.1.2021.

Zásady AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ: Zasady_AGRiCOVID_POTRAVINARSTVI.pdf (eagri.cz)

Návod k podávání žádosti: Postup_pro_podani_zadosti_v_dotacnim_programu_AGRICOVID_POTRAVINARSTVI.pdf (eagri.cz)

Modul pro žadatele (přístupný od 1.12.2020): eagri.cz/public/app/MpZ/Gui