Dotace_zmírnění škod způsobených suchem

Dotace_zmírnění škod způsobených suchem

SZIF dne 18. 6. 2018 zahájil příjem žádostí na mimořádný program na zmírnění škod způsobených suchem v loňském roce.

Příjem žádostí na sucho v roce 2017 probíhá v termínu 28.-29. června 2018 .

Pro žadatele jsou připraveny 2 miliony korun.

Při poškození plodin 30-50 % – sazba ve výši do 10% normativních nákladů.

Při poškození větším jak 50% – sazba ve výši 20% normativních nákladů.

 

Bližší informace viz. tisková zpráva SZIF v příloze.