Dotace pro ovocnáře na zmírnění škod jarními mrazy v roce 2019

Dotace pro ovocnáře na zmírnění škod jarními mrazy v roce 2019

 

MZE vydalo Zásady pro poskytnutí dotace na zmírnění škod způsobených jarními mrazy v dubnu a květnu 2019.
Žádost o dotaci se podává od 28.4.2020 8:00 hod. do 7.5.2020 18:00 hod
. prostřednictvím Portálu farmáře.
Škody 30,01% –  50% – dotace do 10% normativních nákladů
Škody 50,01% – 100% – dotace do 20% normativních nákladů
– součet výměr 1 ovocného druhu – minim. 0,5 ha
– skutečnou škodu prokazuje žadatel soupisem daňových a účetních dokladů za prodej vlastního ovoce z roku 2019 a z předcházejících let
– plná dotace se poskytne jen při předložení dokladu o pojištění ovocných sadů aspoň na 50% celkové výměry sadů dotčeného druhu ovoce. V opačném případě se poskytne 50% sazba dotace.

Podrobné podmínky najdete v přiloženém materiálu.