Dotace na založení lesního porostu – 8.1.1 Zalesňování 2018

Dotace na založení lesního porostu – 8.1.1 Zalesňování 2018

Žádost o dotaci na založení lesního porostu 2018 se podává do 30.11.2018
Žádost  mohou podat jen žadatelé, kteří do 15.5.2018 podali na SZIF Ohlášení o vstupu do opatření 2018.

Podrobnější informace najdete v přiloženém materiálu.