Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců – 6.kolo, žádost o platbu

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců – 6.kolo, žádost o platbu

Dne 1.11.2018 bude na Portálu farmáře spuštěno podávání žádostí o platbu o žadatele ze 6. Kola PRV.

Dne 1.11.2018 bude na Portálu farmáře spuštěno podávání žádostí o platbu o žadatele ze 6. Kola PRV.

Žádost o platbu lze odeslat pouze 1x.

Bližší informaci najdete v přiloženém materiálu.