Dotace na vybudování a obnovu závlah

Dotace na vybudování a obnovu závlah

MZE vyhlásilo od 22.10.2018 do 28.2.2019 příjem žádostí na vybudování a rekonstrukci závlahových systémů.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo od 22.10.2018 do 28.2.2019 příjem žádostí na vybudování a rekonstrukci závlahových systémů. Příspěvek bude ve výši  50 – 90% pořizovacích nákladů.
Podpora se poskytuje na základě programu „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“

Pravidla dotace najdete zde:  http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/ 

Tiskovou zprávu k dotaci najdete v příloze.