Dotace na včelařská opatření v roce 2019

Dotace na včelařská opatření v roce 2019

Celková výše finančních prostředků, kterou bude možné v roce 2019 využít na včelařská opatření bude 64 336 187 Kč. Částka je hrazená z 50% z rozpočtu ČR, z 50% z rozpočtu EU.

Podrobnosti v přiložené zprávě.

Zdroj: SZIF