DOTACE NA SUCHO 2019, DRUHÁ ETAPA

DOTACE NA SUCHO 2019, DRUHÁ ETAPA

Podle informace SZIF bylo do druhé etapy příjmu žádostí o dotaci na sucho 2019 – pro tržní plodiny podáno 3.619 žádostí.
Finanční prostředky určené na obě etapy – 2 miliardy Kč
Požádáno v 1. etapě – 0,961 mld. Kč
Požádáno ve 2. etapě – 1,3 mld. Kč
Nyní probíhá evidence žádostí a kontrola 2. etapy, žádosti z 1. etapy se vyplácejí.