Dotace na kompenzaci škod suchem na KRMNÝCH plodinách v roce 2018

Dotace na kompenzaci škod suchem na KRMNÝCH plodinách v roce 2018

Zdroj: MZE, 11.10.2018
MZE dnes  zveřejnilo  Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018.

Podprogram S. 1.2. – krmné plodiny: Kukuřice (kromě kukuřice na zrno), trvalé travní porosty (TTP), jetel a jeho směsi a vojtěška a její směsi ve vazbě na chov hospodářských zvířat

Dvě sazby:

  1. při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši 10 % normativních nákladů, u TTP 20 %
  2. při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši 20 % normativních nákladů, u TTP 40 %.

Termín podání žádosti: 22.10.2018 – 31.10.2018

Požadovaná výměra poškozené krmné plodiny:
1. Kukuřice (kromě kukuřice na zrno), jetel a jeho směsi a vojtěška a její směsi

– odpovídající zatížení 3 VDJ/ha krmných plodin
2. Trvalé travní porosty: 1 VDJ/ha

Pro plnou sazbu dotace je třeba doložit pojištění dané plodiny minim. na 50% její výměry, v opačném případě se sazba snižuje o 50%.

Podrobné postupy pro podávání žádostí a odkaz na katastrální území se stanoveným poškozením 30 – 50% a nad 50% za jednotlivé plodiny najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-2.html

Dotaci na sucho na polní plodiny a sadební materiál bude MZE předkládat vládě 17.10.2018.

Tisková zpráva k dotacím na sucho je v příloze.