Dobré životní podmínky zvířat – přístup do výběhu pro suchostojné krávy – ohlašování vyšší moci

Dobré životní podmínky zvířat – přístup do výběhu pro suchostojné krávy – ohlašování vyšší moci

Dne 25.10.2018 zveřejnil SZIF materiál s vysvětlením, kdy v případě podpory na DŽPZ posílat a kdy neposílat ohlášení vyšší moci.
Materiál najdete v příloze.

Dne 25.10.2018 zveřejnil SZIF materiál s vysvětlením, kdy v případě podpory na DŽPZ posílat a kdy neposílat ohlášení vyšší moci.

Materiál najdete v příloze.