Deklarace chovu koní – dotační rok 2023

Deklarace chovu koní – dotační rok 2023

Žádá-li žadatel o některou z těchto podpor:

 • ANC – Oblasti s přírodními omezeními
 • AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních
  porostů (platí pro dobíhající závazky AEKO i pro nové závazky AEKO 23+)
 • EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost (platí pro
  dobíhající závazky EZ i pro nové závazky EZ 23+)

  a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023
  Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
  a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
  ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
  b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
  v hospodářství.
  Deklarace chovu koní se podává do 31.10.2023
  Celou informaci najdete ZDE.