DEKLARACE CHOVU KONÍ 2018

DEKLARACE CHOVU KONÍ 2018

Žadatelé o podporu na AEKO – Ošetřování travních porostů, ANC – méně příznivé oblasti a ekologické zemědělství podávají prostřednictvím svého Portálu farmáře do 31.10.2018 Deklaraci chovu koní.
Žadatelé o podporu ANC posílají deklarace 2 – 1x za sledované období 2018 a 1x za celý rok 2017.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru: