Daňový balíček 2021, shrnutí

Daňový balíček 2021, shrnutí

Daňový balíček 2021, shrnutí

– celé znění Daňového balíčku najdete v příloze (zákon č. 609/2020 Sb.)

Snížení daně z příjmů: Daň z příjmů se bude nově počítat ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba bude činit 15 %, z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %.
Kromě snížení samotné daně se zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce rok 2022 na 30 840 Kč.

Zavedení stravovacího paušálu: Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy.

Zrušení limitu u daňového bonusu.

Odpisy:
U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.
U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Změny DPH u komunálního odpadu: Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % bude přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

Zvýšení spotřební daně u tabákových  výrobků.

Snížení spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč/l

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí: Obce budou moci nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a nebude nutné, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově bude možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Odesílání účetní závěrky skrze správce daně: Obchodní korporace budou mít možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Vykazování dobíjení elektromobilů

Menší distributoři lihu budou platit nižší kauci.

Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí.