COVID-19 – SCHVÁLENY LAICKÉ TESTY VE FIRMÁCH

COVID-19 – SCHVÁLENY LAICKÉ TESTY VE FIRMÁCH

COVID-19 – SCHVÁLENY LAICKÉ TESTY VE FIRMÁCH

Dne 24.2.2021 schválila vláda ČR podporu a provádění testů na Covid -19 laickou osobou v podnicích a u OSVČ.
Usnesení vlády: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAY49Y

Testy v podnicích budou částečně hrazené ze zdravotního pojištění, maximálně 4x 60,- Kč/zaměstnance/měsíc.
Nákup testů mohou zaměstnavatelé zahájit 1.3.2021.

Seznam schválených testů pro provádění laickou osobou: Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-MZ-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb..pdf (mzcr.cz), seznam má být průběžně aktualizován

Celá tisková zpráva MZ ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-pozada-poslaneckou-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-konce-brezna